Sad news

Very sad news over here. Hein died Tuesday March 23, 2010, due to a brain hemorrhage. I was alarmed at 8:00am and was just in time in Leeuwarden to be present during the last 1.5 hours of his life. Even at the age of 83 his life ended much too early. He still had so many plans for trips overseas and events in Holland!

In hindsight the trips to Cleveland (Thanksgiving) and to New York in January for just a brunch with newly found family members have been so good. They were shining examples of one of Hein's greatest virtues: bring life and enthousiasm to whichever group of friends he gathered around him.

Hein was always there when you needed him, he never stopped caring for his family and the many friends. I still do not fully realize this has ended so abruptly.

Jan Ehrhardt
jan@ehrhardt.nl

Hein Ehrhardt

Welkom op de website van Hein Ehrhardt

Genealogisch en historisch onderzoek van Hein Ehrhardt
Johann Christoph Erhardt in Iowa and his origins in Germany
Het geslacht Vervoort in Wijhe
De tidligste generasjonene av Lange familien
Scheepskapitein Thomas Lange
S.F.C. Arons, schilder van Thomas Lange
Scheepskapitein Johan Jørgen Lange
Website van de familie Ehrhardt

S.F.C. Arons, schilder in Suriname

Op deze pagina staat een enigszins afwijkende versie van het artikel van Hein Ehrhardt "Op zoek naar de familie van een onbekende Surinaamse schilder" in OSO Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis, 19 (2) 198-220, 2000.
Gezocht: afstammelingen van S.F.C. Arons en schilderwerken van zijn hand.

Maar er is meer, there is more.


Johan Steenbergen and IHAGEE Kamerawerke

I am interested in the history of the former IHAGEE Kamerawerke in Dresden and his founder Johan Steenbergen (Meppel 1886 - Osnabrück 1967)


Genealogy

Genealogisch zoek ik naar nadere gegevens over de families Ehrhardt / Erhardt (Hardegsen, Hannoversch Münden, Templeton Iowa, New York en Brazilië), Steenbergen (Zuidwolde Dr.), Vervoort (Wijhe), ten Harmsen (Deventer), Wijers, Verwey, Schacke / Schake (Lingen - Ems, Lippe - Mosebeck, Büren, Humfeld), Lange (Skien, Jevnaker), Bocquet / Boucquet / Boquet, Bennekers (Delden, Ommen/Den Ham, Meppel, Steenwijk).

The key figures in these families are:

If you have one of these persons among your ancestors, please contact me

And I try to find a portrait of Thomas Lange, 'tolder' (chief customs) in Langesund at the southern coast of Norway (1699 - 1773) and a painting or picture of the old stone church in Jevnaker (Hadeland) in Norway, that was demolished in 1832.
Can anybody help me?


Looking for descendents of my ancestors

Any information is very welcome on


Erhardt in Brasil

In November 2001 I received the following message from Waltencyr Erhardt Júnior.

SAUDAÇÕES

Fico satisfeito em saber que tenho parente na Holanda e vou atualizar as informações que você tem dos ERHARDT no Brasil:
 1. Meus avós Carl e Cecilia Erhardt já faleceram, juntamente com meu tio Carlos Rumpf.
 2. Meu pai Waltencyr e minha mãe Maria José tiveram 3 filhos:
 3. Meu tio Hermann tem 3 filhos:
 4. Minha tia Jane tem 4 filhos:
É com muita satisfação que lhe respondo e gostaria muito de continuar mantendo contato. Portanto até breve!

Het geslacht Bennekers / Benneker / Bennink

De herkomst van het geslacht Bennekers te Meppel is niet geheel duidelijk.

Bennekers in Meppel

Hendrik Mensen Bennekers is een voorvader van de familie Bennekers, die nu www.bennekers.com onderhoudt:

Bennink, Hendrik Mensen. (Benneker, Bennekers),
Betaalt op 18.4.1709 als Hendrik Mensen Bennink, burgerschap in Meppel (4 goudguldens).
tr. Meppel 2.5.1709 Hillegien Gerrits Bodde, (ook Hillegien Gerrits Liefer) geb. Meppel, op 2.8.1709 in de registers van de Hervormde Kerk van Meppel overgeschreven uit Amsterdam, dochter van Gerrit Lieffert(s) Bodde(n).
Betaalt op 16.4.1716 als Hendrik Mensen Bennekers het recht van de klok (het recht om bij begrafenissen in de familie de klok te doen luiden; de overledene te laten overluiden). Voor zijn vrouw was reeds in 1694 betaald.
Werd op 31.8.1737 als Hendrik Mensen Benneker te Meppel overluid.

De oudste verwijzing naar het geslacht Bennekers in Meppel staat in het "Chronologisch Register der voornaamste stukken en bescheiden over de Driehonderdjarige Waterkwestie in de gemeente Ruinerwold van 1594 - 1875", geschreven door P.A. Derks in 1974. Hierin staat vermeld: "In 1676 insinueerde Annigje Bennekers de kerkvoogden van Meppel om de gote komende uit de Papensteeg bij de kerke na de Wetering op den ouden voet te repareren". Zij kreeg overigens niet haar zin. Zij werd als Annegien Bennincks op 7.12.1634 te Meppel gedoopt als dochter van Jan Bennink. Annegien trouwt op 23.10.1659 met Arend Winters, jonge man uit Veenhuizen en woont in 1662 in de Lange Straat te Meppel.

Familieverband is niet aangetoond, maar natuurlijk niet uitgesloten.

Bennekers in Delden (Deldenerbroek en Bentelo)

Er is al in 1188 sprake van een goed Bennink/Bennekinc in Delden. Zie de verwijzing in het familienamenregister van het Meertensinstituut:

M.b.t. de goederenlijst van graaf Hendrik van Dale (F. Philippi & W.A.F. Bannier, Das Güterverzeichniss Graf Heinrichs von Dale (1188), in: Bijdr. Med. Hist. Genoots. XXV (Utrecht 1904), p 365-442). Hierin een goed Bennink (Bennekinc (p 406)) in het kerpsel Delden. Hier zijn echter twee goederen met deze naam, in het Deldenerbroek en in Woolde, beide in de 14e eeuw leengoederen van de Utrechtse bisschop [H.J. Krooskoop, 'De onbekende middeleeuwen in Woolde', in: Oald Hengel 9 (1984), nr 2, p 23].

In de leenregisters van het Richterambt Delden van het Rijksarchief te Zwolle wordt bijna 5 eeuwen later een relatie met de naam Benneker(s) gelegd.

Buurschap Deldenerbroek
no 203:
Dat guet tot Bennekinch, dat guet toe Rotgerinch, dat guet ter Haern mit den luden, aller slachter ende nutte ende mit alle horen rechten tobehoren, als die guede gelegen syn in den kerspel van Delden.
(...)
1653 mei 25 (OE fol 360)
* De twie erven ende goederen de Bennekers genoempt, gelegen in den gerichte van Delden.
** Op 9 augustus 1659 (OE fol 460) belastten Henrick en zijn vrouw Femme Lucassen "hett erve ende goet, Bennekers genaemt, --- , bij de weduwe van Steven Bennekinck in 't gebruick," met een rente van 150 carolusgulden, aflosbaar met 3.000 carolusgulden.

In no 206 wordt het halve Erve Bennekers ook het halve Erve Bennink genoemd:
1738 mrt 17 (OL fol 112v)
Het erve Bennink, gelegen aen het Deldenerbroek bij den Huise Baekenhage en althans door Gerrijt Bennink bewoont wordende.
(...)
Roelof Queckeboom na de dood van zijn zoon Henric Queckeboom.
* Het halve erve Gerrit Benninck genaamt, gelegen aen het Deldener Broick.
1755 jul 26 (OO fol 128)
Jannetjen ten Quekkeboom na de dood van haar vader Roeloff ten Quekkeboom. Hulder haar man Jan Noot.
* Het halve erve en goed Bennekers, gelegen in het carspel van Delden, buerschap Deldenerbroek.

Buurschap Bentelo
no 193:
1612 jan 9 (OC3 fol 108)
Johan Benneker na opdracht door Johan ten Nijenhuiss.
** Op dezelfde dag erkenden Johan Benneker en zijn vrouw Catharina, dat krachtens een overeenkomst, die Wissa, weduwe van Arendt ten Nyenhuis, op 7 oktober 1611 met haar zoon Johan had gesloten, de onder nr. no 194 genoemde landerijen buiten de overdracht en in bezit naar leenrecht van Johan ten Nyenhuiss zouden blijven.
1622 jun 19 (OD2 fol 22)
Johan van Nijenhuis na de dood van zijn vader Johan Benneker.

no 194:
Naevolgende parchelen, gehoordende onder dat Nijenhuijs, als to weten het Haverlant met het Campken; noch een stucke landes daer het huijs in staet; noch het uuijtgemerckte hoeijlant van de Mate, gelegen by Wisse haer huijs; noch het Campken by het Exterkate; noch een stuckxken boulants in de Koeweyde, gelijck deselve parchelen bij acte van den 9den januarii 1612 van het Nijenhuijs affgescheijden.
** Afsplitsing van nr. 193.
** Deze percelen bleven in bezit van Johan ten Nyenhuis, nadat hij het hoofdgoed (nr. 193) op 9 januari 1612 (OC3 fol 108) had opgedragen ten behoeve van Johan Bennekers.
1628 nov 5 (OD2 fol 132)
Jan ten Nijenhuijs na opdracht door Jan Arentsen ten Nijenhuijs.
** Dit goed werd vervolgens met nr. 193 herenigd. Op dezelfde dag belastte Jan nr. 193 met een rente van 33 goudgulden, aflosbaar met 600 goudgulden.

Een hoogst onduidelijke overnames van leengoederen, maar wel lijkt het er op dat hier de bakermat van het geslacht zou kunnen liggen. Een eeuw voor Henrik Mensen uit Meppel.

Iets later maakt Hans Schulten nog melding van een Joanna Bennink of Benninkink in Delden:
600    Joannes (Jan) ten Bueren, geboren voor 1680 te Delden.
Ondertrouw op 07-02-1697 te Delden, gehuwd op 21-02-1697 te Delden met
601    Joanna Bennink (Benninkink), geboren voor 1680 te Delden ?

Bennekers in Gelzelaar en Geesteren (Borculo)

Een andere oude vermelding staat in de genealogie Braskamp: Hendricksken Bennekers, tr. 1) Gelzelaar 9.10.1653 Willem Braskamp en 2) Geesteren 5.12.1660 Willem Reverdinck. Deze plaatsen liggen redelijk in de buurt: Borculo.

Bennekers in Magele (Ommen / Den Ham)

In de schattingsregisters van Den Ham is al rond 1400 sprake van ene "Seyn toe Bennekershuys". Wellicht is er een relatie met de Bennekers, die rond 1700 in Den Ham leven.

Een andere mogelijkheid is echter dat het hier gaat om het "Pinnekershuis in het Dorp", waarvan tussen 1705 en 1836 melding wordt gemaakt in de doopboeken van Den Ham [1, 2, 3, 4 en 5]. De bijnaam 'de Pinniker Nijmeier' was zelfs in 1995 nog bekend in Den Ham. Uit het bevolkingsregister 1849-1859 van Den Ham blijkt dat de naam Pinniker(s) of Pinneker verbonden is aan een drietal huizen in Den Ham.

Gezien de overlap in tijd lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de Pinnekers rond 1700 enige relatie hebben met de Bennekers in diezelfde periode.

Zeer waardevolle informatie kregen wij toegestuurd van Erik ten Brinke, betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop:

 1. Hendrik Mensink Benneker, overleden na 1682
  Rond het jaar 1700 woonde Hendrik Mensink Benneker en later zijn zoon
  Mense Hendriks in Magele. Precies dezelfde naam is ook verbonden aan het
  erve Middeljans aan de Ganzenmars in het dorp Den Ham. Daar dook in 1565
  ook de naam Mense Hendriks op. Daar de voornaam 'Mense' in deze streken
  vrij zeldzaam is, is het vermoeden dat de Mense Hendriks uit 1565 wel
  iets met die uit 1700 te maken heeft.
  1682: vuurstedengeld Magele: Hendrik Mensink Benniker.
  1751: Vuurstedengeld: Magele: Hendrik Mensink Bennicker (1682); Gerrit
  Antonij nu Broeders wed. (1751).
 2. Tweede generatie
  Mense Hendriks Benneker, geboren ong 1653, overleden na 1723.
  Hij trouwde Grietje Klaasen, geboren ong 1653, overleden na 1723.
  1694: 1000e penning en zoutgeld: Magele: Mense Henrix.
  1701: zoutgeld: Magele: Mense Hendrix.
  1701: schoutengericht: Mense Hendriks Benneker & Grietien Clasen
  lenen geld en bezwaren een stukje zaailand 'De Krucke' genaamd,
  beh. onder Bossink, met een hypotheek.
  1711/1724: 1000e penning: Magele: Mense Benneker.
  1716/1737: Verponding: Magele: Mense Henr. Benneker.
  1723: Hoofdgeld: Magele: Mense Hendriks en Vrouw seggen 70 jaren olt
  en om Godswil te begeren.
 3. Derde generatie
  Gerrit Mense, overleden 1756/1766.
  Hij trouwde Janna Hansen Smit, overleden na 1748.
  Ook: Gerrijt Mensen oftewel Mense Gerrijts.
  Volkstelling 1748, Magele: Gerrit Mensen en sijn vrouw Janna Hansen.
  Testament: rechterlijk archief van Ommen en Den Ham: inv.nr. 4, fiche 2,
  blz. 65-66 (27-05-1728) en inv.nr. 10, fiche 2, blz. 63-64 (21-10-1756).
  In hun testamenten vermaken ze alleen zaken aan elkaar, niet aan hun
  kinderen.
  1723: Hoofdgeld: Magele: Gerrijt Mensen.
  1751: Personele quotisatie: Magele (armen): Gerrit Mensen.
  Ook: Janna Hans Smit (zus van Jan Hartgers ?).
  Kinderen:
  1. Geesje/Geertje Gerrits Mense, overleden 1755/1766.
   Zij trouwde ong 1720 Gerrit Anthonis ten Brinke alias Gerrit de
   Broeder (zoon van Anthonij ten Brinke en Marije (Maria) Jans geboren
   ong 1696 overleden ong 1751.
   ook: Gerrit Anthonijs, Gerrit Antonijs, Gerrijt Antoni,
   Gerrijt Anthonijs ten Brinke in Magele, Gerrit Anthonys ten Brinke,
   Garrit de Broeder.
   Volkstelling 1748, Magele: Gerrit ten Brinke en sijn vrouw Geertje
   Mense waar van de man gek is; 2 Kinderen: Boven de 10 jaren: Jan,
   Marrij.
   1751: Vuurstedengeld: Magele: Hendrik Mensink Bennicker (1682);
   Gerrit Antonij nu Broeders wed. (1751)
  2. Onbekend Gerrits Mense, overleden voor 1748.
   Zij trouwde Lambert Weideman, overleden na 1748.
   Lambert in de Weijde.
   Volkstelling 1748, Magele: Lambert Wijdeman weduwnaar, 2 kinderen:
   boven de 10 jaren: Willem, Hendrikje.

Deze gegevens kunnen heel waardevol blijken. Mense is een niet vaak voorkomende naam. Onze Hendrik Mense die in 1709 burger van Meppel wordt, zou heel goed een zoon van de Mense Hendriks uit 1653 kunnen zijn. De man in Meppel noemt zijn oudste zoon Mense Hendriks, een dochtertje Grietje en een zoon Gerrit. Past prachtig, ook qua tijd.

Bennekers in Borne

Ook in Borne is een enkele Benneker(s) aangetroffen:
Jois Bennekers en Aeltje Caelverink (Doopgetuigen in Borne in 1753)
Jo'es Benneker en Susanna Kaevelink (Doopgetuigen in Borne in 1758)
Een andere bron is in het doopregister van Borne (1,35 MB) te vinden:

Bennekers, (Bennekes)
  Jo'es      1758    get.             58/ 11
  Jo'is      1753    "              57/ 85
Verder is sprake van Joan Wenneker in Borne met een tweetal kinderen Benninck en een dochter Fenne Benneker.

Wie kan hier iets mee?
Graag een mailtje naar


Genealogische publicaties

E(h)rhardt
H.Ehrhardt, Enkele aantekeningen over het geslacht E(h)rhardt uit Hardegsen (West-Duitsland) en aangetrouwde geslachten, Leeuwarden 1974.

Steenbergen
Hein Ehrhardt, Steenbergen en Tuin rond de eeuwwisseling, Fotoalbum met genealogische aantekeningen over takken van de families Steenbergen uit Zuidwolde en Tuin uit Vollenhove omstreeks 1900, Leeuwarden 1999. Drie exemplaren: een exemplaar in het Centraal Bureau voor Genealogie.

ir H.Ehrhardt, bijlage over Hermann Diedrich Steenbergen, bij Johan Steenbergen, de Lachende Diplomaat door drs E.H. Halbertsma, 2000.

De Noors-Nederlandse familie Lange
Hein Ehrhardt, Opplysninger om lagmann Gjert Langes slekt, Leeuwarden 1996.

Hein Ehrhardt, Drie negentiende-eeuwse scheepskapiteins: Thomas, Johan Jørgen en Hendrik Thomas Lange, Leeuwarden 1997.

Hein Ehrhardt, Zeevarend voorgeslacht, zeereizen van Thomas, Johan Jørgen en Hendrik Thomas Lange, Leeuwarden 1999.

Bennekers
Hein Ehrhardt, Bennekers, enkele aantekeningen over het geslacht Bennekers en aangetrouwde geslachten, Leeuwarden 1990. Het boek is besproken in GN 46 (1991), p 38. Zie ook de verwijzing in het familienamenregister van het Meertensinstituut.

Vervoort
Vervoort uit Wijhe of Winkelwaren eerste soort, Hein Ehrhardt, Leeuwarden, januari 2004

Zandstra
Een turfje in het veen, Zandstra, Hein Ehrhardt, Leeuwarden 2005

Zandstra, Een Stellingwerfs geslacht, Hein Ehrhardt, Leeuwarden 2005

Suriname
Hein Ehrhardt, Op zoek naar Surinaamse schilderijen en blanke vaders: een tussenrapportage, 1997.

Jan en Hein Ehrhardt, Een speurtocht naar een Surinaamse schilder, in 'Fryslân', kwartaalblad van het Fries Genootschap, 3de jaargang no 2, juni 1997.

Hein Ehrhardt, "Op zoek naar de familie van een onbekende Surinaamse schilder" in OSO Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis, 19 (2) 198-220, 2000. Zie ook deze internetpublicatie.


De bovenstaande publicaties zijn aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek en/of de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden, cq de verzamelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie.


Sjøfart

Jeg er interessert i sjøreisene av skipper David Ditlev Lange (f. Skien 28.9.1742, begr. Porsgrunn 2.5.1804) med "Sex af tolv Brødre","Patientia", "Spes et Fortuna", fullriggeren "Drammen".


Negentiende-eeuwse zeilvaart

Mogelijk nog onbekende details van de reizen van Thomas Lange (geb. Jevnaker 10.12.1796. gest. op zee 12.2.1841) zijn welkom.

Lange voer met de "Willem den Eersten", de "Strever", de "Nordloh", de "Catharina", de "Vrouw Catharina" en de "Stad Zwolle". Op de laatste twee als kapitein. Zeventien reizen binnen Europa (hoofdzakelijk naar de Oostzee), acht naar Suriname en vier naar Nederlands-Indië. Een uitgebreide beschrijving van deze reizen staat op deze pagina.

Zo ook van Johan Jørgen Lange geb. (Amsterdam 23.7.1828, gest. Zwolle 3.10.1900). Deze Lange voer met de "Stad Zwolle", de "Hoop", de "Catharina", de "Geertruida Maria", de "Sirius", de "Henriette Clasina", de "Eva Johanna" en de bark "Sir Robert Peel". Op dit laatste schip, rederij Doijer en Kalff te Zwolle, was Lange kapitein.
Niet meer naar de Oostzee, vier reizen naar Suriname en twaalf met als einddoel Nederlands-Indië.

En van Hendrik Thomas Lange (geb. Amsterdam 16.10.1836, gest. Nieuwer Amstel 7.10.1893).
Deze Lange voer met de "Bellatrix", de "Geertruida Maria", de "Peking", de "Hollandia", de "Alcijone", de bark "Auguste" en de clipper "Auguste". Op het laatste schip was Lange kapitein.
Reizen uitsluitend naar Nederlands-Indië en het Verre Oosten.

Ook in wijder verband gaat mijn belangstelling uit naar de Zwolse koloniale scheepvaart en speciaal de rederijen van Doijer en Kalff te Zwolle. Van de laatste zijn de archieven tot nu toe onvindbaar.

Aanvullingen? S.v.p. mailen naar


Mocht U overigens nog Regout aardewerk type Vogelzang uit de jaren omstreeks 1890 in de verkoop hebben, dan houd ik mij evenzeer aanbevolen voor een berichtje

Hein Ehrhardt
de Bird 104
8918 GA Leeuwarden
The Netherlands


stats